Louise werkt

Ik werk alweer zo’n twaalf jaar als zelfstandig adviseur en projectleider aan buurten waar bewoners zich thuisvoelen.  Als ‘huisleverancier’ van woningcorporatie Ymere ken ik de corporatiewereld van binnenuit. De vormende eerste tien jaar van mijn werkend bestaan werkte ik bij DE LIJN, een onderzoeks-, en adviesbureau voor wonen en gebiedsontwikkeling en Kristal, een nieuwe projectontwikkelaar voor woningcorporaties.

Ben je op zoek naar een friskijker? Geen jaknikker, maar iemand met een inspirerende, kritische blik die je helpt de opgave te formuleren, keuzes te maken, knopen door te hakken en concrete stappen te zetten? Of je plan nog eens kritisch tegen het licht houdt?

Ik ben op uur-, of projectbasis in te huren als:

 • kwartiermaker of projectleider:
  • Ik ben ervaren in het opzetten van nieuwe projecten, van vernieuwende onderzoeken naar nieuwe woonvormen, tot leerwerkbedrijven, samenwerkingsverbanden en participatieprocessen.
 • sparring partner:
  • Ik help je snel van idee of ambitie naar project en resultaat, het opstellen van een ambitiedocument en Plan van Aanpak.
 •  conceptontwikkelaar:
  • Ik kreeg als jonkie bij Bureau DE LIJN de kans een jaar te wonen in de San Francisco Bay Area om daar op zoek te gaan naar nieuwe woonconcepten. Die inspiratie uit de Verenigde Staten is tot vandaag de dag waardevol gebleken. Eens in de paar jaar keer ik terug voor een update.
 • onderzoeker/adviseur wonen en wijk-, en gebiedsontwikkeling:
  • Ik heb een sterk gevoel voor de kracht van de plek en weet dit te verwoorden in een buurt-, of wijkvisie of plan voor gebiedspromotie.
  • Mijn kennis van de corporatiewereld zet ik graag in om samen nieuwe woonproducten  en -diensten te ontwikkelen die de woonbeleving verbeteren.
 • tekstschrijver met inhoud:
  • Ik schrijf graag. Zeker als ik mee mag denken over de inhoud van gebiedsvisies, tenders/prijsvragen en projectplannen.

 

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: